info@identify.si

PRIPRAVE NA PRAZNIK KS

ZAPIS DELOVNEGA SESTANKA -23.6.2010 delovnega sestanka za priprave na krajevni praznik in otvoritev večnamenskega doma, ki je bil 23.6.2010. Lista prisotnih je priloga zapisnika. Predsednik Sveta KS g. Vodopivc pozdravi vse navzoče ter predstavi dosedanje dosežke v KS, izdaje brošur Gasilskega društva in KS. Glede same priprave na krajevni praznik pa predlaga: da se postopek […]

PRIPRAVE NA PRAZNIK KS Preberi več »

ZAPISNIK 27.5.2010

seje – 27.5.2010 Prisotni svetniki: Branimir Vodopivc, Karolina Arnšek, Jože Starc, Miha Planinc, Damjan Lapuh. Odsoten: Matjaž Gomilšek, Bogdan Slak. Gostje: Drago Gradišek, Alenka Laznik.  Predsednik sveta g. Branimir Vodopivc pozdravi vse navzoče in poda predlog dnevnega reda. Glede na to, da še ni bilo vseh svetnikov, je –         podan predlog, da se 1. točka –

ZAPISNIK 27.5.2010 Preberi več »

Scroll to Top