ZAPISNIK 27.5.2010

seje – 27.5.2010 Prisotni svetniki: Branimir Vodopivc, Karolina Arnšek, Jože Starc, Miha Planinc, Damjan Lapuh. Odsoten: Matjaž Gomilšek, Bogdan Slak. Gostje: Drago Gradišek, Alenka Laznik.  Predsednik sveta g. Branimir Vodopivc pozdravi vse navzoče in poda predlog dnevnega reda. Glede na to, da še ni bilo vseh svetnikov, je –         podan predlog, da se 1. točka – …

ZAPISNIK 27.5.2010 Preberi več »