Branko Vodopivc

Branko Vodopivc je v otroštvu preživel izgnanstvo v Nemčijo, nato se je takoj zaposlil v gradbeništvu, kasneje v kmetijski zadrugi na Vidmu, nekaj časa delal kot samostojni obrtnik v gradbeništvu, leta 1971 pa je postal direktor komunalnega podjetja Kostak Krško, kar je bil do upokojitve leta 1986. Vrsto je bil občinski odbornik in kasneje občinski svetnik vse do leta 2006, skoraj vse obdobje od ustanovitve KS Dolenja vas leta 1962 je bil tudi njen predsednik. V tem obdobju je kraj dosegel velik razvoj in napredek, seznam infrastrukturnih pridobitev, pri katerih je sodeloval, pa predolg, da bi ga navedli. Sodeloval je pri izgradnji kabelskega omrežja v Krškem, aktiven pa je tudi na kulturnem, gasilskem in čebelarskem področju. Njegov največji dosežek je bila zagotovo otvoritev večnamenskega doma v Dolenji vasi, za katerega si je močno prizadeval s ciljem, da pod eno streho združi vse krajane, ki si želijo druženja in sodelovanja. Leta 2018 je prejel naziv častnega krajana KS Dolena vas.

Vir: Posavski obzornik (b. d.).  https://www.posavskiobzornik.si/novice/prvi-castni-krajan-v-dolenji-vasi-je-branko-vodopivc

Scroll to Top