Vabila na seje

Vabilo – 11. seja

Predlagan dnevni red:  1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS Dolenja vas in 10. (korespondenčne) seje Sveta KS Dolenja vas; 3. Sprejem in potrditev rebalansa proračuna za leto 2011 4. Sprejem in potrditev osnutka finančnega načrta za leto 2012 5. Sklep o prerazporeditvi sredstev 6. Obravnava

Vabilo – 11. seja Preberi več »

Vabilo – 9. seja

Predlagan dnevni red:1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda;2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta KS Dolenja vas;3. Obrazložitev dejavnikov na spremembo vzdrževalnine KTV;4. Informacije o načinu in obsegu dejavnosti predstavnik ARAO na območju KSDolenja vas v zvezi z lokacijo odlagališča NSRAO;5. Dogovor o izvedbi letošnjega krajevnega praznika;6. Obravnava in sprejem Sklepa o višini

Vabilo – 9. seja Preberi več »

Scroll to Top