DRUŠTVA

V krajevni skupnosti deluje več različnih društev, zato je društveno življenje vsestransko in živahno.

Društva

Kulturno društvo Libna

Kulturno društvo Libna v svojih vrstah združuje kmečke žene, upokojenke, delavke. Ustanovljeno je bilo leta 2003.  Članice društva so bile aktivne že veliko prej, vendar ...
Društva

Športno društvo Dolenja vas

Prvi zametki organiziranega športnega življenja v sedanji KS Dolenja vas, po spominjanju domačinov, segajo v daljna leta 1958/59. V bližini sedanjega Športnega centra so si ...
Društva

Kulturno društvo Žarek Dolenja vas

Na pobudo ge. Jožice Vogrinc in ge. Mire Damjanovič iz Pesjega  je bil 27. aprila 1998 sestanek krajanov, ki so bili pripravljeni delovati v društvu, ...
Društva

Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja vas

Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja vas pri Krškem šteje okoli 150 prostovoljnih članov. Starostna doba med člani je od pionirjev do gasilskih veteranov. Od tega je ...
Scroll to Top