PREPLASTITEV CESTE PLANINC- VOLČANŠEK- NOVAK

V zadnjih 3 letih je potekala rekonstrukcija, sanacija in preplastitev ceste Planinc- Volčanšek- Novak na Libni. V sklopu del je bila postavljena tudi javna razsvetljava, zamenjan je bil del odvodnega sistema. Hkrati z deli pa je potekalo tudi napeljevanje optičnega kabla za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo vsem krajanom na tem območju v prihodnosti omogočil dostop do svetovnega spleta.

Scroll to Top