PRIPRAVE NA PRAZNIK KS

ZAPIS DELOVNEGA SESTANKA -23.6.2010

delovnega sestanka za priprave na krajevni praznik in otvoritev večnamenskega doma, ki je bil 23.6.2010.

Lista prisotnih je priloga zapisnika.

Predsednik Sveta KS g. Vodopivc pozdravi vse navzoče ter predstavi dosedanje dosežke v KS, izdaje brošur Gasilskega društva in KS.

Glede same priprave na krajevni praznik pa predlaga:

 • da se postopek celotne gradnje večnamenskega doma prikaže v zgibanki in/ali na panojih (slike) s podnapisi
 • za ureditev cerkve in okolice predlaga Zinko Deržanič
 • za položitev venca predlaga Rafkota Arnšek, predsednika Društva izgnancev
 • za godbo in izvedbo fanfare naj bi poskrbel Drago Gradišek
 • kulturni program pa pripravi KD Žarek

Pove še, da je zunanja ureditev gotova, za dvorano so stoli v izdelavi, okenske zavese so izdelane, ostalo opremo pa bo potrebno še naročiti, zato ne bodo opremljeni vsi prostori do krajevnega praznika.

Tajnica pove, da pogodbeni izvajalec ureja zelenice okoli večnamenskega doma ter da je prostor za posaditev dveh lip. Prav tako pa izvajalec predlaga, da se za popestritev, na »ledvičkah« zasadijo v krogu enoletnice ter na vsako stran po ena vrtnica. Za dodatno zasaditev je poslal predračun v znesku 330 € brez DDV – predračun zajema zasaditev rož enoletnic, 2 vrtnici, dodatno vrtno zemljo, lubje ter delo.

Na pripombe prisotnih, da je za sajenje lip in rož že pozno, da  ne bo pravega efekta, da je dodatna ponudba predraga, ga. Zinka Deržanič predlaga, da se kupi zemlja, ona ima dosti tagetesa in same domačinke posadijo in uredijo gredice.

Tajnica pove, da za zunanjo ureditev in opremo dobimo denar iz občinskega proračuna (160.000 €), Krajevna skupnost pa nima sredstev za dodatne neplanirane stroške. Prisotne še obvesti, da v naslednjem tednu pride svetovalec za opremo, da si ogleda prostore in pripravi ponudbo, mi pa iščemo potem še druge ponudnike za opremo.

Sklep: pogodbeni izvajalec naj naredi zasaditev po projektu, prostor za gredice naj ne poravna, lipe se ne sadijo.

Predsednik sveta pove, da imamo za sam praznik predvidenih 4.000,00 € in zato dodatni stroški niso možni, je pa vesel, da bodo domačini sami prispevali k lepši zunanjosti večnamenskega doma.

KD ŽAREK

 • ga. Mira Damjanovič pove, da bo KD Žarek sodelovalo pri kulturnem programu z nastopi vseh štirih sekcij – literati, ljudski pevci, ženski zbor, dramska sekcija.
 • Govorila je tudi z g. Jankom Volčanšek, ki je pripravljen nastopiti s pevsko točko, za kar pa rabi klavir in pianista, lahko pa se povabi tudi Slovenski oktet (plačilo 100,00 €/osebo) – nastop je možen okoli 15. ure. (g. Vodopivc se dogovori glede klavirja in pianista)
 • Ga. Jožica Vogrinc ima pripravljeno pesem Oda o Dolenji vasi (pesem je potrebno posneti na diktafon in posnetek dati Janku Volčanšek) – to naredi tajnica

ŠPORTNO DRUŠTVO

 • v soboto,14.8., naj bi imeli tradicionalno nogometno tekmo »samski:poročeni« v Spodnjem Starem Gradu  ter nočni turnir v balinanju. Stroški za nagrado, pokale in golaž za nastopajoče znašajo 420,00€.
 • Po razpravi in nekaterim pomislekom je bil sprejet
 • Sklep: tradicionalno športno tekmovanje bo, stroški v znesku 420,00 € se poravnajo po prejemu računa.
 •  V nedeljo pa bo možno na novem igrišču pri večnamenskem domu izpeljati tudi kakšno tekmovanje v trojki ali kaj podobnega – preveri in pripravi g. Molan, predsednik društva.

KD LIBNA

 • razstava v prostoru društva v večnamenskem domu, za kar je potreben predhoden ogled prostora.

GASILSKO DRUŠTVO

 • z desetino in praporjem sodelujejo pri položitvi venca, prav tako pri otvoritvi doma, pripravljeni pa so pripraviti tudi pogostitev.

S prapori naj bi se predstavilo tudi društvo izgnancev, borcev,…..

PROGRAM:

Ob 15. uri:

 • svečana maša
 • po maši položitev venca pred spomenik

Ob 16.30 uri:

 • otvoritev doma: rezanje traku, blagoslov
 • kulturni program in podelitev pokalov
 • ogled doma
 • pogostitev

V avlo doma postaviti podstavek z zastavami – slovensko, občinsko in evropsko, prav tako tudi zunaj.

Pripomba je, zakaj pri kulturnem programu ne sodelujejo otroci našega vrtca – g. Vodopivc pove, da smo na Vrtec Krško poslali vabilo, vendar danes ni nihče prisoten.

Predlogi za pogostitev: pečen odojek ali obloženi kruhki – za kar se odločimo na naslednjem sestanku, gasilci so pripravljeni eno ali drugo pripraviti, materialne stroške plača Krajevna skupnost.

Zapisala:

Marjana Planinc

Scroll to Top