Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja vas

 

Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja vas pri Krškem šteje okoli 150 prostovoljnih članov. Starostna doba med člani je od pionirjev do gasilskih veteranov. Od tega je za pomoč pri reševanju ob neravnih ali drugih nesrečah in intervencijah usposobljenih tri desetine operativnih članov.

Za tekmovanja se pripravljajo po ena pionirska in ena mladinska desetina ter tri članske desetine različnih kategorij – starosti. Želje v društvu se porajajo v smeri, da se ponovno sestane tudi ženska desetina.

Gasilsko društvo organizira širše akcije na področju Krajevne skupnosti. Vsako leto organizira za gospodinjstva pregled in servis  RGA – ročnih gasilnih aparatov. Krajane se vzpodbuja k protipožarni samozavesti, da bi se sleherno gospodinjstvo v krajevni skupnosti opremilo z minimalnim številom ročnih gasilnih aparatov, kateri so nujo potrebni za obrambo proti začetnemu požaru. Dvakrat letno je organizirano druženje gasilcev s krajani v obliki pohoda in družabnega srečanja. V mesecu požarne varnosti pa se za krajane organizira učna delavnica iz preventive na temo gašenja požarov v gospodinjstvih.

Glavne smernice v društvu so predvsem v izobraževanju iz preventive iz požarne varnosti. Društvo strmi k temu, da pridobi nove prostore v večnamenskem domu, kjer se bo lahko izvajalo kvalitetno izobraževanje gasilske mladine. V letošnjem letu je naša pionirska ekipa, na občinskem gasilskem kvizu, osvojila prvo mesto.

V naslednjih letih želimo nadomestiti skoraj dotrajano vozilo kombi TAM, z novim kombiniranim vozilom GV1, ki je za prevoz osem oseb in je opremljeno z gasilsko opremo za reševanje in visokotlačno črpalko za hitri napad. S tem bi hkrati nadomestili tudi našo ”Rozenbaverco” ki je že krepko v letih.

Predsednik PGD Dolenja vas pri Krškem

Matjaž Gomilšek

Scroll to Top