Vabilo – 11. seja

Predlagan dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta KS Dolenja vas in 10. (korespondenčne) seje Sveta KS Dolenja vas;
3. Sprejem in potrditev rebalansa proračuna za leto 2011
4. Sprejem in potrditev osnutka finančnega načrta za leto 2012
5. Sklep o prerazporeditvi sredstev
6. Obravnava vloge PGD Dolenja vas za dodelitev ključa vhodnih vrat večnamenskega doma
7. Predlogi in pobude; 8. Razno.

Prenesi PDF

Scroll to Top