Vabilo – 9. seja

Predlagan dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda;
2. Potrditev zapisnika 8. redne seje Sveta KS Dolenja vas;
3. Obrazložitev dejavnikov na spremembo vzdrževalnine KTV;
4. Informacije o načinu in obsegu dejavnosti predstavnik ARAO na območju KS
Dolenja vas v zvezi z lokacijo odlagališča NSRAO;
5. Dogovor o izvedbi letošnjega krajevnega praznika;
6. Obravnava in sprejem Sklepa o višini sejnin članov Sveta KS Dolenja vas in višini
nagrade predsednika Svet KS Dolenja vas;
7. Predlogi in pobude;
8. Razno.

Prenesi PDF

Scroll to Top