naše znamenitosti

RAZGLED

GRETINA KLOPICA

Gretina klopica je namenjena vsem utrujenim popotnikom, ki se želijo nadihati ob razgledu po dolini. Popotnike nagovori z verzi Otona Župančiča (Duma):

»Kakor s trakovi so zvezane s cestami tu vasi;

cerkev je dvignila glavo preko streh,

z viška motri nehanje ljudi pod seboj,

ure jim meri in delo deli.

Hiše so hišice, okna so okenca, nagelj iz oken

lije zelen se po steni, rdeče se peni

v soncu tihi ta slap –

znamenje fantom, ki hodijo mimo čez dan,

znamenje tajno za noč –«

CERKEV

CERKEV Sv. MARJETE na LIBNI

Je najstarejša cerkev v krajevni skupnosti in  župniji Videm, zgrajena po vsej verjetnosti okoli leta 1580.

Majhna in prikupna cerkev stoji na 354 metrov visokem griču na Libni, na eni najlepših razglednih točk v Posavju. Verjetno je tu že prej stala kakšna cerkev, vendar pa o tem ni nobenih podatkov ali sledi. 

Cerkev nima izrazitega sloga. Dolga je 13,5 metrov, široka 5 metrov in visoka 4,9 metrov. Ima ravni štukaturni strop in obokani prezbiterij. Na glavnem oltarju je kip svete Marjete iz leta 1849, poleg sta še stranska kipa svete Katerine, svete Barbare ter svetega Petra in Pavla. Lesen tabernakelj je iz leta 1930. Na evangeljski strani je stranski oltar s kipom svetega Janeza Krstnika ter ob straneh kipa svetega Sebastijana in svetega Roka. Na epistelski strani je oltar svete Notburge s stranskima kipoma svete Neže in svete Apolonije. V prizidani kapeli na južni strani je baročni oltar svete Ane s kipoma svetega Simona in svetega Juda Tadeja, na vrhu pa kip boga Očeta. Na severni strani je prizidana zakristija, leta 1765 pa je bil namesto pogorelega pozidan nov zvonik. (vir: www.videmcan.si).

CERKEV

Cerkev sv. Miklavža v Starem gradu

Cerkev je bila zgrajena leta 1627 v spomin na kugo in je oddaljena od cerkve v Dolenji vasi le nekaj sto metrov. Leta 1789 so jo nameravali opustiti, saj je bila stavba zelo stara in v slabem stanju. Na prošnjo vaščanov, ki so se obvezali, da jo bodo vzdrževali, pa je ostala. Ljudje so namreč imeli veliko zaupanje v svetega Miklavža – zaščitnika pred nevarnostjo vode. Reka Sava je namreč v stari strugi tekla blizu vasi in jo pogosto poplavljala. Cerkev je danes dokaj dobro ohranjena, svete maše pa v njej potekajo le nekajkrat letno.

CERKEV

Cerkev svete Matere Božje v Dolenji vasi

Bila je zgrajena leta 1627, najbrž v spomin na kugo. Stoji na nizkem, podzidanem holmcu na prehodu med nekdanjo spodnjo in zgornjo teraso obale reke Save, ki je pred davnimi časi imela tu svoj tok. Na ozkem prostoru je cerkev zidana v slogu rotunde z dolžino 15,2 metra, širino 9,5 in višino 8,1 metra. Cerkev je obokana, prezbiterij je leta 1849 poslikal Bradaška »al fresco« s prizori iz Marijinega življenja, ladjo pa leta 1878. Glavni oltar je posvečen Materi Božji, ob straneh pa sta kipa svete Ane in svetega Joahima. Tabernakelj in kip Matere Božje sta delo Jagodiča iz Celja. 


Na epistelski strani je oltar svetih Treh kraljev (oljna slika neznanega avtorja), ob strani pa sta kipa svetega Antona Puščavnika in svetega Florijana, med njima pa slika presvetega Srca Jezusovega. Zgoraj je slika svetega Jožefa. Na evangeljski strani je oltar svetega Janeza Evangelista, ob straneh dva kipa svetnic, med njima pa slika presvetega Srca Marijinega in zgoraj slika svete Ane.


Na steni nasproti prižnice je votivna slika Matere Božje z napisom: »Vječita uspomena od Marije Kuhari roj. Petelin godine 1796 u Vidmu. Posvetila ovu sliku iz bogoštovija sv. Cerkvi Dolenja vas, u Zagrebu 8. rijna 1872. M. Schlehta pinx. 883.«

Zvonik je prizidan zakristiji in cerkvi na severni strani. .

(Vir: www.videmcan.si).

NARAVA

DREVORED

Urejen drevored medovitih dreves stoji v bližini večnamenskega doma v Dolenji vasi in igrišča ob sprehajalni poti med Dolenjo vasjo in Pesjim. Drevored zagotavlja povečanje biotske raznovrstnosti, nudi življenjski habitat čebelam, krajevni skupnosti pa doprinos k olepšanju kraja. Lokacija ureditve drevoreda z medovitimi rastlinami zaokrožuje in nadgrajuje prostor za druženje in igro, hkrati pa popestri med krajani priljubljeno sprehajalno pot.

KULTURA

GASILSKI DOM in IGRIŠČE

Gasilski dom in igrišče stojita tik ob večnamenskem domu v Dolenji vasi. V gasilskem domu ima svoje prostore za delovanje Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja vas, ki šteje približno 150 članov. Ob gasilskem domu stoji ograjeno asfaltno igrišče za nogomet in košarko, na travnati površini pa otroška igrala z gugalnico in leseno hiško.

KULTURA

SPOMENIK in kapelica

Zamisel o postavitvi spomenika je dal takratni predsednik KS Branko Vodopivc, idejno pa ga je zasnoval arhitekt Alojz Fabjančič. Spomenik v obliki kvadratastega stebra je sestavljen iz dveh kosov rjavkastega granita. Na eni strani je vklesano posvetilo žrtvam 2. svetovne vojne, na drugi so verzi pesnika A. Salmiča. Odkrit je bil 1995, ob 50. letnici vrnitve iz izgnanstva. Spominsko znamenje stoji na križišču v središču Dolenje vasi.

Leta 1887, ko je dolenjevaška cerkev dobila večjo prenovo: prezidavo zvonika, preslikavo celotne notranjosti in zamenjavo dotrajanega glavnega oltarja, je glavni kip oltarja Mati božja z detetom bil še v dokaj dobrem stanju. Zaradi tega je takratna gostilničarka Lapuhova pod cerkvijo dala postaviti vaško kapelico, v katero so umestili kip iz dolenjevaške cerkve. Leta 1995 smo zgradili v vaškem središču, v bližini te kapelice, nadomestno kapelico. Danes še vedno stojita obe kapelici.

ŠPORT

RACELAND

V naši krajevni skupnosti se že od leta 2006 nahaja kartodrom Raceland. Na 1050 m dolgi pisti, ki ima 9 levih in 7 desnih zavojev,  se je mogoče voziti z lastnimi vozili (kart, mini moto, super moto, avto,…), kot tudi z rent-a karti, katere lahko najamemo pri njih.

V sklopu piste se nahaja tudi center varne vožnje, kjer potekajo izobraževanja za voznike začetnike, motoriste začetnike, ponujena pa je tudi možnost izbrisa kazenskih točk.

Po končanih dirkaških vragolijah pa se lahko okrepčamo tudi v restavraciji Adrenalina.

Več informacij na http://raceland.si/

Scroll to Top